Jelenlegi hely

A kvazárok

Beküldte Ady - 2007. február 13.

A hatvanas években fedezték fel a kvazárokat, a világegyetem legtitokzatosabb objektumait. A kvazárok sajátossága a rendkívül kis látszólagos méret és a nagy vöröseltolódás, ami a fénysebességet megközelít? távolodási sebességnek felel meg. Az ebb?l adódó távolságok elérik a több milliárd fényévet. Ennek alapján a kvazárok a világegyetem legtávolabbi és legnagyobb fényerej? objektumainak t?ntek egészen a legutóbbi időkig. (Ma már - hála a Hubble űrtávcsőnek - ezeknél nagyobb vöröseltolódású galaxisokat is ismerünk. ) Fényerejük akár több milliónyiszor is nagyobb lehet, mint egy közönséges galaxisé. Kis méretük ellenére fantasztikus mértékű az energiatermelésük. Jelenlegi elképzelések szerint energiájukat az okozza, hogy a magjukban lévő hatalmas tömegű fekete lyuk gázanyagokat szív magába.

A gázok a fekete lyukban való végső eltűnés előtt hatalmas energiára tesznek szert, amely sugárzás formájában felszabadul. A magjukban lévő fekete lyukak számított mérete 100 millió és 1 milliárd naptömeg közt van. Kisebb tömeg esetén ugyanis az energiarobbanás kifújná az összes beeső anyagot, nagyobb tömegnél pedig már egész csillagokat nyelne el a lyuk anélkül, hogy előbb széttörné őket; így pedig az elméletek szerint sugárzás sem szabadulna fel. A Hubble-űrtávcsőnek köszönhetően az utóbbi időben számos kvazárnál sikerült megfigyelni a körülötte lévő ún. befogadó galaxist is (ezek a korábbi képeken észrevehetetlenek maradtak, mert a kvazár, vagyis az aktív, fényes galaxismag teljesen elhomályosította őket). A galaxisok émelyike még nem olvadt össze a kvazárral, de alakjuk torzulása arra utal, hogy már a fekete lyuk gravitációs hatása alatt állnak.A kvazárok távolsága különböző, de amint egyre messzebb tekintünk a múltba, fokozatosan nő a számuk. A legközelebbi kvazár távolsága is több mint 1 milliárd fényév. Mintegy 2-3 milliárd évvel az űsrobbanás után, vagyis 12-13 milliárd fényévnyi távolságban erős maximumot mutatnak: ekkor a kvazárok térbeli sűrűsége közel ezerszerese volt a jelenleginek. Ez arra utal, hogy akkoriban - vagyis 12-13 milliárd éve - drámai változások zajlottak a fiatal Univerzumban. Ha még távolabbi kvazárokat keresünk, azt tapasztaljuk, hogy számuk erősen csökkenni kezd. E hiány oka még nem tisztázott: lehet, hogy még nem léteztek, de az is lehet, hogy nem tudjuk megfigyelni őket.

Címkék:

Szavazatok száma: 144