Teremtő boldogtanaság

Beküldte Ady - 2012. március 18.

Pascal mondta a XVII. században: „Az ember érzékenysége a kicsiny dolgok, s érzéketlensége a jelentősek iránt különös értékfelcserélésnek a jele... Csak háromféle ember van; az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent, és szolgálja; a másik, amelyik minden igyekezetével keresi, de még nem találta meg; végül a többi, aki úgy él, hogy nem keresi és nem is találta meg. Az elsők értelmesek és boldogok, a legutóbbiak balgák és boldogtalanok, a közbülsők boldogtalanok és értelmesek."
Annak naponta példáját látjuk, hogy mennyire más érdekli az embereknek a többségét, mint amivel valóban foglalkozni kellene. Mindig csak a legköznapibb dolgokról esik szó, és a köznapi dolgokban is arról, ami a matériával és a pénzzel mérhető, mintha nem is érdekelné más a világot.

Szavazatok száma: 128

PU-239

Beküldte Ady - 2012. március 15.

A fény: részecske és hullám. Nem könnyű megérteni, hogyan lehet valami egyszerre két dolog. De a nő is egyszerre részecske és hullám. Hullám, amikor látod, hogy a tengerparton lehajol egy kagylóért és a szépsége úgy fut át rajtad, mint az elektromos áram. Részecske, ha a haja végigsöpör az arcodon és a kezét kezedhez nyomja. És a gyermek is egyszerre részecske és hullám. Hullám, amikor a fájdalma beléd hasít és eltávolít magadtól. És részecske, amikor az orvos átnyújtja, mint csecsemőt. Apró tükör. A nő, a gyermek és a fény egyszerre lehet két dolog: részecske és a hullám. Visszaverődnek a szilárd felületről és bevilágítják a sarkokat. Nélkülük sokkal sötétebb volna.

Címkék:

Szavazatok száma: 107

Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat

Beküldte Ady - 2012. február 24.

Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag,
mint alma magházában a négerbarna mag,
és tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.
De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüleptű szívében megterem
az érett és tűnődő kevés szavú alázat,
az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről,
az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör.

Szavazatok száma: 148

József Attila: Mint gyermek…

Beküldte Ady - 2012. január 19.

Mint gyermek, aki bosszut esküdött
és felgyujtotta az apai házat
s most idegenség lepi, mint a köd,
s csak annak mellén, aki ellen lázadt,

tudná magát kisírni, elfödött
arcát mutatni szabad mosolyának, -
oly reménytelenűl erőlködök,
hogy könnyeimre: erényre találjak.

Világot hamvasztottam el szivemben
és nincs jó szó, mely megrikasson engem,
kuporogva csak várom a csodát,

hogy jöjjön el már az, ki megbocsát
és meg is mondja szépen, micsodát
bocsát meg nékem e farkasveremben!

1935. aug.

forrás: gondolkodom.hu

Szavazatok száma: 182

Lao-ce: Az út és az erény könyve (TAO TE KING) /Első rész/

Beküldte Ady - 2012. január 10.

AZ ÚT

1

Az út, mely szóba-fogható,
nem az öröktől-való;
a szó, mely rája-mondható,
nem az örök szó.
Ha neve nincs: ég s föld alapja;
ha neve van: minden dolgok anyja.
Ezért:
aki vágytalan,
a nagy titkot megfejtheti;
de ha vágya van,
csak a dolgokat szemlélheti.
E kettő mögött közös a forrás,
csupán nevük más.
Közösségük: csoda,
s egyik csodától a másik felé tárul
a nagy titok kapuja.

Szavazatok száma: 162

Zalán Tibor: Zenit

Beküldte Ady - 2011. december 12.

Remeg a gyertya lángja,
dereng a fény a borban.
Elülök itt magamban,
mélyen a férfikorban.

Zenitre áll a csillag,
így őrködik felettem.
Bor olvad szét a számban,
ő mosolyog helyettem.

Remeg a félhomály kint,
töltök magamnak újra,
mosolygok már a semmin,
mosolygok rá a múltra...

Megcsillan a csillag a borban,
megremeg a semmi lángja.
Lépéseket hordoz az éjjel,
valaki jár, de senki se látja,
valaki jön, de senki se várja,
valaki elmegy, dereng a válla,
átdereng az éjhomályba...

Címkék:

Szavazatok száma: 180

Heltai Jenő: Levél az ifjúsághoz

Beküldte Gergely64 - 2011. október 23.

A pesti srácok emlékére:

Heltai Jenő: Levél az ifjúsághoz

Ó hányszor mondtuk kéz legyintve:
- Ezek a mai gyerekek!
Elfajzott korcsok, silány utódok,
Üresek, léhák, jampecek…

Ezeknek már semmi sem szent,
Mit nekik hit, eszmény, haza,
Ezeket csak a szving érdekli,
Ezeknek nincs egy jó szava.

De aztán… aztán csodák jöttek!
Soha nem látott hős napok!
Mit megtenni sose mertünk:
A jampec fegyvert ragadott!

S kinek nem jutott, puszta kézzel
Rohamozott meg tankokat,
S friss erővel az égre írta:

Szavazatok száma: 156

Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Beküldte Ady - 2011. október 13.

Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít.
Nézd a világ apró rebbenéseit.

Egy műhely mélyén lámpa ég, macska nyávog,
vihogva varrnak felhőskörmü lányok.

Uborkát esznek. Harsan. S csattog az olló.
Felejtik, hogy hétfő s kedd oly hasonló.

Címkék:

Szavazatok száma: 156

Aradi Vár - népballada

Beküldte Gergely64 - 2011. október 7.

A tizenhárom aradi vértanú emlékére:

Jaj de búsan süt az őszi nap sugara,
Az aradi várnak tömlöc ablakára.
Szánja azt a tizenhárom hős magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekében halálra kész.

Elítélték sorba mind a tizenhármat,
Szőttek, fontak a nyakukba ezer vádat.
Elnevezték felségsértő pártütőnek,
hogy a magyar szabadságért harcra keltek.

S uram fia az ítélet akasztófa,
Mintha gyávák s utonállók tették volna,
Mintha méltók nem lennének egy lövésre,
Katonákhoz, férfiakhoz illő végre.

Szavazatok száma: 179

Arany János: Nemzetőr-dal

Beküldte Gergely64 - 2011. szeptember 30.

Az 1848. szeptember 29-i pákozdi csata emlékére:

Arany János: Nemzetőr-dal

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

Fölnyergelem szürke paripámat;

Szavazatok száma: 179

Oldalak

Subscribe to Front page feed